Výsledková listina 17. ročníku soutěže SVOČ v matematice a informatice

Brno 25. - 27. 5. 2016
kompletní výsledková listina

M1 + M2 Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí + teorie diferenciálních a integrálních rovnic

 • 1. místo: Michal Bathory (MFF UK Praha)
 • 2. místo: Vladimír Švígler (FAV ZČU Plzeň)
 • 3. místo: Eva Buriánková (MFF UK Praha)
 • 3. místo: Miroslav Výbošťok (FPV UMB Banská Bystrica)
 • Čestné uznání: Eva Brabcová (FAV ZČU Plzeň)

M3 + M4 Teorie pravďepodobnosti a matematická statistika + Ekonometrie a finanční matematika

 • 1. místo: Tomáš Rubín (MFF UK Praha)
 • 2. místo: Prokop Šimon (MFF UK Praha)
 • 2. místo: Vít Kubelka (MFF UK Praha)
 • 3. místo: Kateřina Koňasová (MFF UK Praha)
 • 3. místo: Michal Outrata, Matěj Kouřílek (MFF UK Praha)
 • Čestné uznání: Katarína Adamčíková (PF UPJŠ KoŠice)
 • Čestné uznání: Richard Finger (FJFI ČVUT Praha)
 • Čestné uznání: Daniela Kuruczová (PřF MU Brno)

M5 Matematické struktury - algebra, topologie a geometrie

 • 1. místo: Pavel Čoupek (MFF UK Praha)
 • 1. místo: Roland Půček (MFF UK Praha)
 • 3. místo: Martin Vodička (FMFI UK Bratislava)
 • Čestné uznání: Jakub Krásenský (FJFI ČVUT Praha)
 • Čestné uznání: Tomáš Svoboda (PřF MU Brno)
 • Čestné uznání: Magdaléna Tinková (FJFI ČVUT Praha)

M6 Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika

 • 1. místo: Jakub Sosnovec (MFF UK Praha)
 • 2. místo: Matůš Bezek (FI MU Brno)
 • 3. místo: Mária Nedelová (FPV UMB Banská Bystrica)
 • 3. místo: Vojtěch Veselý (FJFI ČVUT Praha)
 • Čestné uznání: Peter Fratrič (SvF STU Bratislava)
 • Čestné uznání: Tereza Velká (FJFI ČVUT Praha)

M7 Aplikovaná matematika - numerická analýza

 • 1. místo: Róbert Blaschke (SvF STU Bratislava)
 • 2. místo: Jakub Kružík (FEI VŠB-TU Ostrava)
 • 3. místo: Lenka Hrapková (SvF STU Bratislava)
 • 3. místo: Erika Straková (FEI VB-TU Ostrava)
 • Čestné uznání: Mária Šimková (PřF MU Brno)

M8 Aplikovaná matematika - matematické modely dynamiky

 • 1. místo: Mark Dostalík (MFF UK Praha)
 • 2. místo: Jiří Minarčík (FJFI ČVUT Praha)
 • 3. místo: Tomáš Smejkal (FJFI ČVUT Praha)
 • 3. místo: Michal Tóth (FMFI UK Bratislava)
 • Čestné uznání: Patrik Mihala (FMFI UK Bratislava)

I 1 Teoretická informatika

 • 1. místo: Peter Zeman (MFF UK Praha)
 • 2. místo: Marta Brzicová (FJFI ČVUT Praha)
 • 2. místo: Kateřina Medková (FJFI ČVUT Praha)
 • 3. místo: Anna Dresslerová (FMFI UK Bratislava)
 • Čestné uznání: Martin Gábriš (FMFI UK Bratislava)
 • Čestné uznání: Rafael Korbaš (FMFI UK Bratislava)
 • Čestné uznání: Ladislav Pápay (FMFI UK Bratislava)

I 2 Umělá inteligence

 • 1. místo: Jakub Střelský (MFF UK Praha)
 • 1. místo: Juraj Šimek (FIIT STU Bratislava)
 • 2. místo: Michal Filippi (MFF UK Praha)
 • 3. místo: Miroslava Klučárová (PF UPJŠ KoŠice)
 • 3. místo: Marek Šuppa (FMFI UK Bratislava)

I 3 Počítačová grafika a počítačové viďení

 • 1. místo: Jakub Jozef Pálenik (FI MU Brno)
 • 2. místo: Martin Tamajka (FIIT STU Bratislava)
 • 3. místo: Paula Budzáková (FMFI UK Bratislava)
 • 3. místo: Adam Riečický (FMFI UK Bratislava)

I 4 Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství

 • 1. místo: David Formánek (FI MU Brno)
 • 2. místo: Lukáš Csoka (FIIT STU Bratislava)
 • 2. místo: Mária Dragúňová (FIIT STU Bratislava)
 • 2. místo: Ján Kotrady (PF UPJŠ KoŠice)
 • 3. místo: Juraj Holas (FMFI UK Bratislava)
 • 3. místo: Miroslav Kováč (FPV UMB Banská Bystrica)
 • Čestné uznání: Tomáš Duda (FIT ČVUT Praha)
 • Čestné uznání: Matej Liskovec (FIIT STU Bratislava)