Program SVOČ 2016 – Brno 25. – 27. května

Sborník

Středa 25.5.

 • 16 – 21 příjezd a registrace účastníků – koleje a hotel Palacký
 • 18 – 19:30 večeře – Pizzerie Mozzarella
 • 20 – 21 setkání porotců - zasedačka UM

Čtvrtek 26.5.

 • 7:00 – 8:15 snídaně - Caffe bar Piccolo
 • 8:00 – 8:30 registrace - před posluchárnou P1
 • 8:00 - 8:30 pokyny pro porotce – posluchárna P1
 • 8:30 – 9:00 Zahájení – posluchárna P1
 • 9:00 – 15:00 Jednání v sekcích U1-U7, P1-P6
 • 11:30 – 14:00 oběd Restaurace Q
 • 17:00 – 18:00 večeře Restaurace Q
 • 18:00 – 19:00 vyhlášení výsledků – posluchárna P1
 • 19:00 – 21:00 přednáška prof. Druckmullera EUV – posluchárna P1
 • 21:00 – pro soutěžící studenty procházka nočním Brnem
 • 21:00 – 22:00 setkání porotců – zasedačka UM

Pátek 27.5.

 • 7:00 – 9:00 snídaně – Caffe bar Piccolo
 • do 10:00 opuštění pokojů v hotelu a kolejích

Doprovodný program

Čtvrtek 26.5., 20:30 – posluchárna P1

EUV oči - přednáška prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc.

(19:00 v posluchárně P1 po vyhlášení výsledků soutěže SVOČ)

EUV – Extreme Ultra Violet je část spektra mezi RTG a UV. Přednáška nás zavede do světa, který bychom bez matematiky nikdy vidět nemohli. Podíváme se na fascinující děje probíhající ve sluneční koróně. Tyto jevy jsou stále ještě vědecky málo probádané a představují vzrůstající nebezpečí pro lidstvo, které i když je stále více závislé na moderních technologiích, nebere toto nebezpečí vážně (pozvánka).

Rozpis prací v jednotlivých sekcích

M1+M2: Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí + teorie diferenciálních a integrálních rovnic

učebna U2
 • 9:00 M. Bathory; Conjugate function
 • 9:20 E. Brabcová; Počáteční a okrajové úlohy s hysterezní smyčkou
 • 9:40 E. Buriánková; Optimal function spaces for one-dimensional operators
 • 10:00 V. Pravec; On dynamics of triangular maps of the square with zero topological entropy
 • 10:20 Přestávka - občerstvení
 • 10:40 V. Švígler; On the Landesman - Lazer type of conditions for the elliptic BVP at resonance with measure data
 • 11:00 D. Uhrik; Polospojité funkcie
 • 11:20 M. Výbošťok; Na intervale nekonečná ω-limitná množina s periodickým bodom implikuje podkovu: Priamy dôkaz

M3+M4: Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika + ekonometrie a finanční matematika

posluchárna P1
 • 9:00 K. Adamčíková; Vzdialenostná korelácia
 • 9:20 J. Falath; Sociálny, ekonomický a kultúrny status a jeho vplyv na pridanú hodnotu vo vzdelávaní
 • 9:40 R. Finger; Asymptotické a robustní vlastnosti statistických odhadů a testů s minimální pseudovzdáleností
 • 10:00 T. Chlubnová; Výběr modelu na základě penalizované věrohodnosti
 • 10:20 K. Koňasová; Směrová K-funkce pro stacionární procesy
 • 10:40 Přestávka - občerstvení
 • 11:00 D. Kuruczová; Neparametrická analýza funkcionálních dat
 • 11:20 M. Malý; Roystonove testy normality
 • 11:40 D. Novotná; Konečné prostorové bodové procesy: analýza, simulace a asymptotika
 • 12:00 T. Rubín; Stochastic evolution equations with singular fractional noise
 • 12:20 Přestávka - oběd
 • 13:00 P. Šimon; Topological support of solutions to stochastic differential equations
 • 13:20 J. Vacková; Statistická rigidita systémů se socio-fyzikálními interakcemi
 • 13:40 V. Kubelka; Markovovy procesy v analýze spolehlivosti složitých průmyslových systémů
 • 14:00 M. Outrata; M. Kouřílek: On Cournot-Nash-Walras equilibria, social equilibria, their stability and computation

M5: Matematické struktury - algebra, topologie a geometrie

učebna U3
 • 9:00 P. Čoupek; Tilting theory for quasi-coherent sheaves
 • 9:20 J. Krásenský; Množiny generované číselnými soustavami v kvaternionech
 • 9:40 R. Púček; Applications of invariant operators in real parabolic geometries
 • 10:00 Přestávka - občerstvení
 • 10:20 T. Svoboda; Integrální formule pro topologické invarianty
 • 10:40 M. Tinková; Poziční reprezentace čísel v kubických tělesech
 • 11:00 M. Vodička; Rovnomerná vlastnosť stability pre duálne mriežky

M6: Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika

učebna U4
 • 9:00 M. Bezek; Characterizing DAG-depth of directed graphs
 • 9:20 K. Čekanová; Ľahké hrany v rovinných grafoch s duálnou váhou aspoň 10
 • 9:40 P. Fratrič; Circulant graphs of diameter 2 and sum-free sets
 • 10:00 M. Nedelová; Archimedovské mapy na neorientovateľných plochách a operácie na hypermapách
 • 10:20 Přestávka - občerstvení
 • 10:40 J. Sosnovec; The Helly numbers of systems of sets with bounded algebraic and topological complexity
 • 11:00 T. Velká; Generalized pseudopalindromic closures
 • 11:20 V. Veselý; Binární projekce Arnouxových-Rauzyových slov

M7: Aplikovaná matematika - numerická analýza

učebna U5
 • 9:00 R. Blaschke; Numerický výpočet funkcie času príchodu lesného požiaru v nehomogénnom prostredí
 • 9:20 L. Hrapková; Registrácia mračien bodov z 3D skenerov
 • 9:40 J. Kružík; Parallelizations of TFETI-1 coarse problem
 • 10:00 Přestávka - občerstvení
 • 10:20 E. Straková; Hľadanie koreňov komplexných funkcií
 • 10:40 M. Šimková; Numerické metody pro hledání vlastních čísel

M8: Aplikovaná matematika - matematické modely dynamiky

učebna U6
 • 9:00 M. Dostalík; Influence of material parameters on stability of thermal convection
 • 9:20 J. Klinkovský; Numerické řešení dvoufázového nemísivého filtračního proudění s kapilaritou a jeho implementace na GPU
 • 9:40 "P. Mihala; Infiltrácia vody do nenasýteného porézneho valca v gravitačnom poli a pri centrifugácii"
 • 10:00 J. Minarčík; Applications of planar and space curve evolution
 • 10:20 Přestávka - občerstvení
 • 10:40 M. Mrázek; Modelování pohybu kapaliny v pohybující se nádrži
 • 11:00 T. Smejkal; Testování fázové stability a výpočet rovnovážných stavů vícesložkových směsí
 • 11:20 M. Tóth; Transport tepla a vody v pórovitom prostredí

I1: Teoretická informatika

posluchárna P4
 • 9:00 M. Ajdarów; Minimality problems for promise versions of nite automata
 • 9:20 V. Blažej, O. Suchý, T. Valla; A simpler bit-parallel algorithm for swap matching
 • 9:40 M. Brzicová; On-line multiplication and division in non-standard numeration systems
 • 10:00 A. Dresslerová; L(2; 1)-farbenie kaktusov
 • 10:20 Přestávka - občerstvení
 • 10:40 M. Gábriš; State recovery of RC4 and Spritz revisited
 • 11:00 R. Korbaš; Výpočty na konečných automatoch s pomocnou informáciou
 • 11:20 I. Krajňáková; Štvorec na deterministických a alternujúcich automatoch
 • 11:40 Přestávka - oběd
 • 12:20 K. Medková; Synchronizační zpoždìní D0L-systémů
 • 12:40 L. Pápay; Evaluation of SAT-based preimage attack optimizations
 • 13:00 P. Zeman; On H-topological intersection representations of graphs

I2: Umělá inteligence

učebna U7
 • 9:00 M. Filippi; Genetické programování pro řízení hejna robotů
 • 9:20 M. Klučárová; Použitie neurónových sietí pri spracovaní zvukového signálu
 • 9:40 K. Střelský; Automatické generování realistického terénu pomocí technik strojového učení
 • 10:00 Přestávka - občerstvení
 • 10:20 J. Šimek; Skladanie DNA sekvencií pomocou paralelného modelu inšpirovaného imunitným systémom
 • 10:40 "M. Šuppa; Kaldi versus HTK: Evaluation of speech recognition frameworks on Alica dataset"

I3: Počítačová grafika a počítačové vidění

posluchárna P5
 • 9:00 P. Budzáková; Lokálne príznaky vo farebných obrazoch
 • 9:20 R. Chovan, B. Pažický, P. Balajka; Vyhľadávanie objektov pomocou deskriptora shape context
 • 9:40 O. Jariabka, M. Šuppa; Generation of lecture notes as images from recorded whiteboard and blackboard based presentations
 • 10:00 V. Kačala; Zrýchlenie výpočtu splajn povrchov
 • 10:20 Přestávka - občerstvení
 • 10:40 P. Kunovský; Snímanie HDR obrazu vstavanou kamerou v bežýných mobilných zariadeniach
 • 11:00 T. Maták; Rôzne formy OpenGL vizualizácie v prostredí Windows a Linux
 • 11:20 J. Murín; Prenos dát pomocou optického dátového toku
 • 11:40 J. J. Páleník; Segmentácia exosómov
 • 12:00 Přestávka - oběd
 • 12:40 M. Pecha; Image segmentation techniques in the HPC environment and their applications
 • 13:00 A. Riečický; Seamless texture space diffusion using skeleton texture mapping
 • 13:20 M. Tamajka; Automatic brain segmentation method based on supervoxels

I4: Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství

posluchárna P6
 • 9:00 L. Csóka; Parallel genetic algorithm on model-based Gauss cluster analysis
 • 9:20 M. Dragúňová; Considering human visual search abilities in eye tracking user studies
 • 9:40 T. Duda; Detekce phishingových zpráv
 • 10:00 D. Formánek; Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu
 • 10:20 J. Holas; Efektívne vyhľadávanie vzorov v ETL súboroch
 • 10:40 Přestávka - občerstvení
 • 11:00 M. Ilavský; Testovacie údajové sady pre bezpečnostné technológie
 • 11:20 A. Kačengová; Aplikácia stochastickej reaktívnej kinetiky na modelovanie rezistencie baktérií na antibiotiká
 • 11:40 J. Kotrady; Problém faktorizácie v asymetrickej kryptografii alebo naozaj sa Ron mýlil?
 • 12:00 M. Kováč; Implementácia algoritmu násobenia matíc na GPGPU s optimalizáciou prenosu údajov
 • 12:20 M. Liskovec; Beacon based localization refined by outputs from mobile sensors
 • 12:40 Přestávka - oběd
 • 13:20 M. Sokolovský; Hľadanie optimálnych ciest v rozvetvených štruktúrach
 • 13:40 M. Súkeník; ROS and filtering data from sensors
 • 14:00 Š. Šmihla; The usage of Levenshtein distance in intrusion detection on web server
 • 14:20 M. Trnik; Mnohorozmerná analýza rozvrhovania vo vysokovýkonných počítočových systémoch

Poznámky

Uvedené časy jsou orientační, případné změny jsou v kompetenci předsedy poroty.

Soutěžící představí do 15 minut svoji práci, následuje 5 minut diskuse. K prezentaci své páce mají k dispozici počítač (PDF, Powerpoint) s dataprojektorem a tabuli s křídou. V případě potřeby speciálního softwaru mohou soutěžící použít vlastní notebook.

Na oblečení se nekladou žádné požadavky, oblečte si to, v čem se dobře cítíte.